İndex sayfasının inşaası

Published On September 08 / 2015 beginner

Responsive Admin Template projemiz için her üreteceğimiz sayfada kullanacağımız düzenli bir yapıyı oluşturduk

1 Klasör yapısı ve index FREE 00:15:24
2 İndex sayfasının inşaası FREE 00:27:49
3 Başlangıç Pluginleri 00:40:28
4 Icon pluginlerinin eklenmesi 00:27:59
Please note that this series is a constant part of the updated section

Gorselsoft Copyright © 2015 - Visual Educations. All rights reserved and belong Gorselsoft